ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 werden de huidige ANBI-voorwaarden uitgebreid met een wettelijke verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens op internet. Een instelling wordt door de Belastingdienst dan nog enkel als ANBI aangemerkt indien en zolang “de instelling via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren, openbaar maakt”.

Criteria

Jazz Festival Enkhuizen voldoet aan deze criteria en maakt door middel van deze pagina haar gegevens openbaar.
Naam: Stichting Jazzfestival Enkhuizen ’06
“Roepnaam”: Jazz Festival Enkhuizen
Fiscaal nummer: 8170.96.425
Bezoek-/postadres: Burgwal 7, 1601 BA Enkhuizen, postbus@jazzfestivalenkhuizen.nl.
Doelstelling: Het zonder winstoogmerk promoten van Jazz muziek in Enkhuizen en voorts al hetgeen daartoe rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door jaarlijks een jazzfestival in Enkhuizen te organiseren.

Functies en namen

Voorzitter: A. Visser
Secretaris: J.N. Kornalijnslijper
Penningmeester: C.J. Stelling
Bestuurslid: L. de Groot (Promotie)
Bestuurslid: M. Jeltes (Realisatie)
Bestuurslid: I. Jonker (Medewerkers)

Beloningsbeleid: Bestuurders krijgen geen beloning voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de Stichting.

Verslag activiteiten: Jaarlijks wordt een vier-daags jazzfestival georganiseerd in Enkhuizen in de periode eind mei / begin juni.

Vaste programma-onderdelen:

Donderdag
Friends of the festival, Opwarmconcert, gratis,
Vrijdag
Concert in twee delen – een Jazz Night met traditionele Jazz en een Swing Night met meer feest muziek, betaald
Zaterdag
Family-jazz, Voor kinderen / ouders /grootouders, gratis
Streetparades, Gezelligheid in town, gratis,
Buitenpodia, Gezelligheid, gratis
Senior Jazz, voor onze senioren,betaald tegen kleine vergoeding
Kroegentocht, betaald
Zondag
Swingin’ Sunday concert, afsluiting, betaald