Welkom op de perspagina van Jazz Festival Enkhuizen

REGLEMENT

1. ACCREDITATIE ALGEMEEN

Accreditatie wordt alleen verleend aan journalisten of andere professionals die in opdracht van erkende media het festival willen verslaan.

2. DEADLINE

U dient zich voor twee weken voor het begin van het festival aan te melden voor accreditatie.

3. GEBRUIK ACCREDITATIE

U heeft de accreditatiepolsbandje nodig voor toegang tot festivallocaties waar tijdens het festival een entreebewijs benodigd is. Het is verplicht om uw accreditatie in de vorm van een polsbandje tijdens uw verblijf op het festival bij u te dragen evenals een legitimatiebewijs. De accreditatie is strikt persoonlijk, en dus niet aan anderen overdraagbaar. In geval van misbruik wordt de accreditatie ingetrokken en het polsbandje in beslag genomen. Het accreditatiebewijs kan tijdens het festival niet worden vervangen in geval van diefstal of verlies, en is enkel geldig voor deze festivaleditie.

4. AANVRAAG ACCREDITATIE

De accreditatie kan middels een bericht aan Jazz Festival Enkhuizen worden aangevraagd.

5. BELEID T.O.V. FREELANCERS

Freelancers komen slechts in aanmerking voor accreditatie indien ze in opdracht van erkende media werken of anderzijds hun aanwezigheid als journalist kunnen rechtvaardigen. Zie ook punt 1. De organisatie behoudt zich het recht om hierover een beslissing te vellen.

6. NOTIFICATIE

Indien de organisatie u accrediteert, zult u hiervan twee dagen voor aanvang van het festival bericht ontvangen.

Overige persvragen kunnen direct gemaild worden aan arjen.visser@jazzfestivalenkhuizen.nl. Bij zeer dringende vragen ook bereikbaar onder nummer: +31 (0)6-21125839